Om Romsdal

AnnaI Romsdal samarbeider vi med Det Kreative Huset og Anna Design. I Det Kreative Huset er fire selskap innan dei kreative næringane samlokaliserte, noko som både gir eit kreativt miljø og eit breiare tilbod av tenester.