Om Kreative Nordmøre

På Nordmøre samarbeider vi med Aura Næringshage på Sunndalsøra og Undine AS i Kristiansund. Fylkeskommunen støttar Aura Næringshage sitt prosjekt Kulturnett og næringsvett som samlokaliserer kulturnæringsbedrifter og hjelper til med fokus på kompetanseheving. Les meir på nettsidene til Aura Næringshage.

Fylkeskommunen støttar og Undine i Kristiansund sitt prosjekt Kulturkandidat som skal teste ut eit nytenkande rekrutteringsprogram. Gjennom eit trainee-program skal ein sjå på ulike modellar for rekruttering av unge med høgare utdanning innan kultur og kreative fag inn til næringslivet, offentlege verksemder og kulturinstitusjonar. Les meir om Undinepå nettsidene til Undine.