Kategoriarkiv: Kreative Nordmøre

Kreative Nordmøre september

Torsdag 18. September kunne vi ønske velkommen til Kreative Nordmøre hos Nordic Light i Kristiansund. Det ble en kveld om kulturnæringsutvikling i Kristiansand kommune, utvikling av Nordic Light og filmskapercamp for ungdom.

Eigunn Stav Sætre, kultur og næringssjef i Kristiansund kommune, startet kveldens presentasjoner med å stille spørsmålet: Er det kultur for næring i kulturnæringene i Kristiansund?kreative 2

Sætre fortalte hvordan Kristiansund kommune tenker på kulturnæring og utvikling.
— Det fleste tenker på Kristiansund som Oljebyen, sa Sætre. Kommunen har imidlertid nylig gjennomført et vedtak om å bli en ledende kulturby, med et mangfoldig tilbud. Hun mener at oljenæringen i byen gjør at Kristiansund har et godt næringslivøkonomisk grunnlag, også for kulturnæringer.

— Det er ikke mange år siden vi var i den spede oppstarten av oljenæringen heller, sa hun.

kreative_1— Kristiansund kommune møter ofte kulturarbeidere, kunstnere og andre aktører i kulturnæringene som sliter med å bli næringsaktører. Det er ikke lett å skape forretning sa Sætre. Hun er skeptisk til den norske oppfatningen om at det er frivillighet som skal utvikle kulturnæringen, og at næringslivet kun skal gi økonomisk støtte.
— Utvikling av kulturnæringen krever derimot profesjonalisering, sa hun.

Derfor vil Kristiansund kommune vil jobbe for å skape flere kulturarbeidsplasser. De vil jobbe med kultur som en viktig del av den øvrige næringsutviklinga.
— Vi ser viktigheten av å etablere kompetansemiljø. Det er viktig å ha en plass for kulturnæringen å være, for eksempel her hos Nordic Light. Det er selvfølgelig dette som er bakgrunnen for at vi ønsker oss nytt opera- og kulturhus, sa Sætre.

IMG_4938Charles Williamson spant videre på dette, og fortalte at Nordic Light har søkt om støtte til å samlokalisere ett tverrfaglig miljø hos Nordic Light. De ønsker å markedsføre seg tydeligere, og slå sammen Nordic Light festival, Nordic Light Workshop og House of Photography til én merkevare: Nordic Light og slagordet ”passion for photography”. Dette videreføres i slagordet til neste års jubileumsfestival – 10 Years of Passion.

Neste ut var Christine Blass som fortalte om prosjektet Filmskapercamp, som var en firedagers workshop for filminteressert ungdom. Prosjektet tok utgangspunkt i suksessen til en filmworkshop for ungdom på Averøy filmfestival, noe som gjorde at prosjektteamet ville utvide prosjektet og inkludere flere. Dette resulterte i Filmskapercamp for ungdom på Nordmøre, som etter hvert også engasjerte ungdom fra hele fylket.

kreative_6

Deltakerne på workshopen fikk undervisning i generell filmproduksjon med filmskapere fra Høyskolen i Lillehammer, før de fikk opplæring og fikk jobbe med de delene av filmproduksjon de forskjellige ungdommene var interessert i. De fikk et reelt oppdrag om å presentere en del av Figaros Bryllup på Operaen i Kristiansund, men fikk utføre oppdraget akkurat slik de selv ville.
— Å ha faste rammer, men muligheter til å bruke fri fantasi innenfor disse rammene, viste seg å være veldig vellykket, sa Christine Blass. Ungdommene fikk låne kostymer fra Operaen i Kristiansund, og hadde innspilling på Kvernes Bygdemuseum. Til slutt redigerte de resultatet hos Nordic Light.

Avslutningsvis kunne Blass inviter til premierefest og prisutdelig på Nordic Light, lørdag 20. september. Filmskapercamp-gruppen som vinner er så heldige å få en dag på et ekte filmsett.

Takk for en hyggelig kveld, vi sees i Oktober!

Kreative Nordmøre August

Dagleg leiar ved Nordic Light Charles Williamsen ynskte velkommen til Kulturtorsdag hos Nordic Light. Kreative Nordmøre koblar seg på dette nye tilbudet i Kristiansund der ein vil få til eit kulturtilbud på torsdagar med base i Nordic Light sine lokaler.

kreativenordmore2

Carina Stokke frå Møre og Romsdal fylkeskommune orienterte om bakgrunnen for prosjektet «Fra gråpapir til galleri» som er ein respons på at fleire unge kunstnarar manglar arena for å stille ut sine arbeid. I kombinasjon med byutviklingsprogrammet har ein i Molde og Kristiansund fått til eit samarbeidsopplegg med gårdeigarar og handelsstanden der ledige butikklokaler blir brukt som galleri for unge kunstnarar.

Tilbodet gir kunstnarane 100% av salsprisen og inviterer også til at meir etablerte kunstnarar kan være med for å løfte utstillingane til eit breiare publikum. Ved årsskiftet ynskjer ein å ha to slike «galleri» oppe, eit i Molde og eit i Kristiansund.

Iren H. Rønhovde bra By´n oss Kristiansund orienterte om at representantane frå handel- og service i dei to byane og fylket har møtt positive gårdeigarar som ser nytta av å få meir aktivitet og promotering av lokale som ikkje er utleigde. I Kristiansund vart det gjennomført ei omdømmeundersøking i vår, og mange av innspela frå innbyggarane var ynske om opplevelsesbaserte aktivitetar på kveldstid i sentrum. Estetikk var og etterlyst i omdømmeundersøkinga der det komande tilbudet vil bidra til eit løft, og det blir spennande å sjå kor dette prosjektet utviklar seg.

Charles Williamsen frå Nordic Light presenterte bakgrunnen for fotofestivalen, ideen bak
– og planane for neste års 10 års jubileum. Festivalen er godt kjent og har bygd seg opp til å ha blitt ein institusjon innan fotografi i Norge. For at festivalen skal utvikle seg er det utfordringar i forhold til publikumskapasitet i kulturhuset og på andre arenaer som festivalen brukar. Det blir lagt ned betydelege ressursar frå Nordic Light og deira støttespelarar i festivalen som til no har vore eit 14 dagars arrangement. Festivalen har eit betydeleg potensiale på inntektssida i høve heilårssalg av bilder gjennom nettbutikk, auksjonar og vandreutstillingar.

Ein fordel for Nordic Light i den vidare satsinga er tilliten dei har hos fotografar og kundar. Huset Nordic Light disponerer gir også gode moglegheiter for å arrangere og være vertskap for ulike kulturaktivetar utanom festivalen. Dette vil og gi meir opplevelsesbaserte aktivitetstilbud i Kristiansund, og ein vinn-vinn situasjon for festivalen, byen og næringslivet.

Christine Blass orienterte om prosjektet Kulturnettverket på Nordmøre og dei arrangementa dei har hatt så langt. Nettverket satsar vidare på å være ein elektronisk møtestad for kreative på Nordmøre, og på nettstaden kulturnettverket.no finn ein informasjon om komande og tidlegare arrangement. Av komande arrangement vil vi nevne skrivekurs med den kjente forfattaren Jan Kjærstad med oppstart 11 september, og der er det framleis nokre få plassar ledige.

Anna T. Amundsen orienterte om prosjektet Kreativ Arena som er eit samarbeid mellom Kunstsenteret i Møre og Romsdal og Teateret Vårt. Det blir informasjonsmøte i Kristiansund 2 september kl.15:00 hos Nordic Light og du kan lese meir om dette tilbodet her: http://plassen.molde.no/kreativ-arena—plassen

Neste Kreative Nordmøre blir på Kulturtorsdag hos Nordic Light torsdag 18 september kl.19:00. Program kjem seinare 

Kreative Nordmøre mai: Nordic Light

IMG_0006_redFredag 9. Mai var Kreative Nordmøre så heldig å bli invitert til å legge samlinga til Nordic Light fotofestival i Kristiansund. Den nye daglige lederen i Nordic Light, Charles Williamsen, åpnet møtet.

 

– Vi bruker å si at Nordic Light ikke handler om blenderåpning og lukkertid, men om historier, sier Williamsen.
– Vi er utrolig heldige som har en slik samling av eksepsjonelle fotografer her på festivalen.

 

Han understreker at det at festivalen skjer på et så lite sted som Kristiansund, har sine fordeler.
– På denne måten får Nordic Light en samlende rolle i byen. Alt som skjer i disse dager, skjer rundt festivalen, og festivaldeltakerne blir en sammensveisa gjeng.

 

Charles Williamsen mener Nordic Light har et stort potensiale for hvordan festivalen kan jobbe utover og utvikle seg selv som merkevare.
– Vi er blant annet en av de beste i Norge på pop-up gallerier, sier han, noe som vakte stor interesse hos de andre på møtet. Det er mange som kan få nytte av å ta del i en slik kompetanse!

 

Etter Charles Williamsen fortalte Anna Tokle Amundsen om utviklingen av det kreative huset Anna&CO i Molde, der målet er å gjøre hverandre gode på tvers av fag. Vi fikk også høre om Annas nye stilling på Plassen i Molde, der hun er en del av et prosjekt der unge, kreative utøvere kan søke om å få hjelp til å utvikle sitt prosjekt, og får muligheten til å skape et nettverk i det kreative miljøet.

 

Som en del av festivalprogrammet for Nordic Light, fikk vi også høre Jan og Per Broman fortelle om sine visjoner for det Fotografiska museet i Stockholm. Tidligere kom aldri de største fotografiske utstillingene til Stockholm, noe brødrene Broman ville gjøre noe med.

 

IMG_0019_red2

I tillegg til å vise fram fotografi som kunstform med høy kvalitet på utstillingene, ønsker Fotografiska å skape en tilgjengelig og inkluderende møteplass. Dette kommer til uttrykk i blant annet utvidede åpningstider.

 

– Arbeidsledighet i Sverige er på rundt 8%, og man kan si det tilsvarer en god del mennesker, men de som bruker dagen sin på jobb er fortsatt i et lite flertall, sier brødrene spøkefullt, og poengterer hvordan størsteparten av Sveriges befolkning derfor ikke har mulighet til å besøke et museum som stenger allerede klokken 18. På grunn av dette har de valgt å holde museet åpent til henholdsvis 21 og 23 på kvelden. Dette er kanskje noe å tenke på for norske museum også?

 

Vi brukte denne samlinga til å diskutere grundig  hvordan vi kan utvikle Kreative Nordmøre videre. Gjerne kontakt oss på vår facebookside med innspill, så gleder vi oss til fortsettelsen!

 

Kreative Nordmøre april

Onsdag 23.april var det Sunndalsøras tur til å arrangere Kreative Nordmøre, og det ble en stor suksess. Daglig leder i Aura Næringshage, Malene Aaram Vike, ønsket velkommen. Hun fortalte om hvor viktig det er å styrke de kreative næringene i fylket, hvor stort behovet er for møteplasser for nettverksbygging, og at nysatsningen Aura Kulturhage er et ledd i denne prosessen.
Videre tok Martin Foldal fra Kreativfylket over, og orienterte mer generelt om prosjektet og tidligere erfaring.

 

En gave fra «oppi der»

Eva Gikling fra Sunndalsøra driver nettstedet skrivekrampe.com, der hun tilbyr teksttjenester i alle varianter. Etter å ha jobbet en årrekke i Oslo savnet hun å ha en møteplass å treffe andre i sin bransje på.

Eva Gikling og lille Arabella (11 mnd)
Eva Gikling og lille Arabella (11 mnd)

 

– Disse møtene er som en gave fra ”oppi der”, smiler hun.

 

Gikling understreker at det er alltid bedre å være flere, og at man fort blir sårbar når man sitter i en kreativ jobb alene.

 

– I tillegg kan man påta seg større oppdrag når man samarbeider,

tilføyer hun.

 

Med bakgrunn fra forlag, kommunikasjonsbyrå, oversetting mellom norsk og engelsk og støtte på sosiale medier for bedrifter, har Eva lang erfaring i den kreative bransjen. Dette er det første treffet med Kreativfylket hun deltar på.

 

– Jeg er spent på å se hva møtene utvikler seg til å bli til på sikt, men ønsket er å få til jobbsamarbeid og prosjekter med mennesker jeg treffer her.

 

Lavterskeltilbud til alle interesserte

Daglig leder for Aura Næringshage på Sunndalsøra, Malene Aaram Vike, er storfornøyd med oppmøte på Kreative Nordmøre onsdag.

IMG_2248

 

– Utrolig bra oppmøte! Alle som er her er positive og engasjerte og jeg tror de ser nytten av å knytte nettverk og få en samlokalisering, forteller hun.

 

Vike sier også at det å se folk matche er morsomt og viktig. Hun har sett flere folk som ikke kjenner hverandre begynner å prate sammen i løpet av kvelden.

 

– Jeg tror vi er på rett spor og med mellom 15 og 20 kreative sjeler på møtet skal vi være fornøyde.

 

Malene er nå i gang med å åpne det som skal bli Aura Kulturhage, og allerede nå har 14-15 personer vist interesse for å være med å hjelpe til og skape en Kulturhage.

Mobiliseringsmøte for Kreative Nordmøre

DSC_0155

Mobiliseringsmøtet for Kreative Nordmøre gikk av stabelen 12. mars og fant sted i romslige lokaler hos Nordic Light. Charles Williamsen ønsket oss velkommen og forklarte litt rundt hva Nordic Light holder på med, og kunne blant annet fortelle at de arbeider med Nordic Light Workshop, som finner sted mellom 6. og 10. Mai. Dit kommer det verdenskjendiser innen fotografmiljøet, og når nesten alle av de 100 beste fotografene i verden har vært på Nordic Light, kan Charles trygt si at dette er “verdens beste intime fotofestival”.

 

Martin Foldal fra Sunnmøre Kulturnæringshage tok så ordet, og introduserte konseptet for de rundt 20 oppmøtte, etterfulgt av Stine Tveten og Eirik Vaage fra Vestnorsk filmsenter som snakket litt om det de gjør. Så kom Guro Hansebakken fra Den Norske Dokumentarfilmfestivalen og presenterte den, før presentasjonsrekka ble avsluttet av Stig Espen Soleng fra Eplehuset, som demonstrerte det nye flaggskipet til Apple.

 

“Det er den mest radikale Mac’en som noensinne er produsert,” sier Stig om Mac Pro, en kraftig, kompakt og strømlinjeformet datamaskin skapt for tung men effektiv jobbing. Han har også tatt med en såkalt 4K-skjerm, en skjermtype med ekstremt høy oppløsning (rundt fire gang høyere enn en ‘vanlig’ monitor) som lar maskinkraften komme til sin rett.’

 

Selve maskina er sylinderformet og nokså liten, med en enkel kjølevifte kontra de mange som gjerne er tilfellet med andre maskiner. På grunn av formen er kjølingen likevel svært effektiv, og lydnivået er lavere enn det de aller fleste i det hele tatt kan høre (ca. 12 desibel). Akkurat den varianten Stig demonstrerer har 12 kjerner, noe som er nok til å drive tre 4K-skjermer samtidig.

 

DSC_0162

 

Videre demonstrerer han oppløsningen ved å vise en film i 4K, samt litt ‘power’ i maskina ved å legge på flere effekter som er tunge for maskiner flest å kjøre. Han demonstrerer også effektiviteten i Photoshop, der et bilde på drøye 70 000 ganger 8000 piksler behandles like raskt som et bilde i mer tradisjonell størrelse på en ‘vanlig’ datamaskin.

 

Startprisen på dette vidunderet er 700 kroner; månedtlig vel og merke. Soleng påpeker at det nok vil lønne seg å låne fremfor å kjøpe, da en Mac/PC sjelden er en god investering i så måte. Uansett avslutter han at Mac Pro sikter mot å være det ultimate arbeidsverktøyet for kreative personer.

 

Kreativfylket er veldig glade for at vi fikk et oppmøte på 20 personer på det første møtet på Nordmøre, og håper at enda flere tar turen på neste møte, i April. Takk for en fin samling!